Temaside om Amfibier, reptiler og pattedyr i kommunen

Havert eller ‘gråsel’ med hestetrynet er vanligste pattedyr på Utsira
Les om padde-snakkis og om andre amfibier, reptiler og pattedyr i kommunen.

Paddefunnet som ble en stor snakkis  – her i norge på langs med Golden/Antonsen 🙂  

Nordpadde på Utsira (Foto: Atle Grimsby/Utsira kommune)

Det kan sjå ut som om padda blei like overraska av å støyta på ein fotograf som fotografen blei av å støyta på ei padde.

Foto: Atle Grimsby/Utsira kommune

 

Paddefunn i NRK  og  i Haugesunds Avis 

 14. arter i Utsira kommune

Bloggposter om pattedyr i Utsira Kommune sin betablogg

G

Artsnavn

Dato

http://artsobservasjoner.no/virvel/bilder/pixel.gif

11  

Padde Bufo bufo    

14 sep 2011

10  

Grindhval Globicephala melas    

22 jun 2011

9  

Buttsnutefrosk Rana temporaria    

2 apr 2011

8  

Steinkobbe Phoca vitulina    

23 feb 2011

7  

Brunrotte Rattus norvegicus    

6 okt 2009

6  

Liten
skogmus
Apodemus
sylvaticus
    

3 okt 2009

5  

Nise Phocoena phocoena    

23 mai 2008

4  

Spekkhogger Orcinus orca    

22 mai 2004

3  

Kvitnos Lagenorhynchus albirostris    

26 jun 2001

2  

Kvitskjeving Lagenorhynchus acutus    

1 okt 1999

1  

Havert Halichoerus grypus    

22 jun 1992

I tillegg som ikke er registrert i artsobservasjoner: Norges første funn av trollflaggermus, nordflaggermus, og vågehval.

 

Selvbetjening