Ledsagerbevis for funksjonshemmede

Er du funksjonshemmet, kan du søke om å få utstedt et ledsagerbevis. Ledsagerbeviset gir den personen som ledsager deg fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangement og til visse transportmidler.

Generelt

Beskrivelse

Er du funksjonshemmet, kan du søke om å få utstedt et ledsagerbevis. Ledsagerbeviset gir den personen som ledsager deg fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangement og til visse transportmidler. Beviset utstedes til deg.

Kriterier/vilkår

Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden. Ordningen er ikke avhengig av om du mottar trygdeytelser. Nedre aldersgrense for søkere er normalt åtte år, men Utsira kommune har ingen nedre aldersgrense.

Pris

Ledsagerbevis er gratis.

Partnere

Offentlige og private arrangører av arrangementer og noen hoteller og transportselskaper.

Brosjyrer/dokumenter

Statens råd for funksjonshemmede har informasjon om ordningen.  

Regelverk

Søknad  Søknadsskjema for Utsira Kommune i word eller som pdf 

Vedlegg

Passfoto

Saksbehandling

Vi innhenter eventuelt uttalelse om ditt behov for ledsager fra lege, helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Søknad sendes til Kulturkontor post@utsira.kommune.no

Andre opplysninger

Les mer om ordning i Utsira Kommune

Dato oppdatert

2016 21. september  

Se også

Kontaktinformasjon

Selvbetjening