Det er NAV Haugesund som nå betjener Sirabuen

NAV kontoret i Haugesund
Du kan ta kontakt med NAV på tlf 5555 3333 eller ved å bruke tjenesten på nav.no/dittnav

NAV Haugesund har sine lokaler i Øvregata 124 med inngang fra Djupaskarsvegen. Enhetsleder er Merethe P. Haftorsen. NAV har telefonnummer 55 55 33 33.

Formålet til sosialtjenesten er å sikre økonomisk og sosial trygghet
for den enkelte gjennom forebyggende virksomhet, veiledning og økonomisk
stønad. Sosialtjenesten skal i samarbeid med søker og andre
hjelpeinstanser, bidra til å utvikle tilbud som er tilpasset søkerens
behov. Målgruppen er innbyggere i Haugesund kommune over 18 år som på
grunn av sosiale og/eller økonomiske problemer har behov for ulike
tjenester fra sosialtjenesten.

NAV er Arbeids- og velferdsforvaltningen i Norge. Gjennom
NAV-kontoret samarbeider kommune og stat om tjenestetilbudet til
innbyggerne.

Du finner svar på det aller meste på www.nav.no eller ved å logge deg inn på www.nav.no/DittNAV.

På nav.no:

  • får du tips og veiledning om å søke jobb
  • finner du ledige stillinger
  • registrerer du deg som arbeidssøker og sender meldekort
  • søker du om stønader, med skriftlig veiledning mens du fyller ut. Her får du også kvittering på at NAV har mottatt saken din
  • endrer du kontonummer og personopplysninger, samt registrere inntekt
  • sjekker du dine utbetalinger
  • beregner du pensjon
  • finner du riktige telefonnummer
  • skriver du til oss på Ditt NAV. Her får du oversikt over dine henvendelser til NAV og svar fra NAV

Hvis du ikke finner svaret på nav.no eller ved å logge deg inn på www.nav.no/DittNAV kan du ringe NAV på telefon 55 55 33 33. Har du spørsmål om pensjon ringer du 55 55 33 34. Du kan og chatte direkte med fagpersoner på foreldrepenger, barnetrygd , kontantstøtte, økonomi eller om jobb i utlandet

 

 

Selvbetjening