Søke om ledsagerbevis?


Utsira Kommunestyre har i møte den 19. september 2016, vedtatt ordning med ledsager for personer med nedsatt funksjonsevne. Ordningen gir gratis innpass for ledsager(e) og gjelder i hovedsak tilgang til svømme- og idrettshall, kommunale arrangement og våre visninger i Utsira Amfi i Sirakompasset.

Ledsagerbevis er et kort som kan gis til personer
som på grunn av nedsatt funksjonsevne trenger ledsager for å delta i
samfunnet.

 

Hver kommune har sitt eget søknadsskjema for ordningen, så du må søke i egen hjemstedskommune. Her er søknadsskjema for Utsira Kommune.  Skjema i word eller som pdf 

 • Ledsagerbevis er ikke lovpålagt, men er en frivillig ordning som
  kommunene kan innføre. Ordningen skal gi ledsager fri adgang til
  offentlige kultur- og fritidsarrangement og offentlige transportmidler
  der ordningen aksepteres.
 • Målet er å gjøre deltakelse enklere, forebygge isolasjon og slik bidra til økt livskvalitet for den enkelte.
 • Ledsagerbeviset gjelder i alle kommuner som har innført ordningen.
 • Flyselskapene godtar ikke ledsagerbevis. Hos NSB gjelder egne regler. Enkelte private kulturarrangører godtar ordningen.
 • Veiledende nasjonale retningslinjer for ledsagerbevis
ledsagerlogo

Selvbetjening