Kontakt konfliktrådet ditt


Konfliktrådet er en del av strafferettspleien og er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Konfliktrådet er en statlig tjeneste som tilbyr megling som metode for å håndtere konflikter. 

Konfliktrådet behandler sivile saker innbrakt av partene eller offentlige etater.

Et møte i konfliktrådet kan være meklingsmøte, stormøte, ungdomsstormøte, tilrettelagt møte, oppfølgingsmøte eller andre møter i regi av konfliktrådet. Hensikten er at partene gjennom dialog kan finne fram til gode løsninger enten det gjelder å gjøre opp for konkrete lovbrudd, eller gjenopprette mellommenneskelige relasjoner.

Les mer om konfliktrådet her på deres nettsider.

Konfliktrådet Sør-Vest

Avdelingene Stavanger og Haugesund

 Felles mail; post.sorvest@konfliktraadet.no

Postadresse : Postboks 481, 5501 Haugesund

Besøksadresse Haugesund: Kirkegata 130, 5527 Haugesund         

Besøksadresse Stavanger: Lagårdsveien 44, 4010 Stavanger          

 

Telefon 53 01 43 79

Konfliktrådsleder Mona Hammerfjeld 975 13 336

Tilbyr mekling i

Rogaland samt følgende kommuner i Vestland:

 Bømlo, Etne, Fitjar, Stord og Sveio

 

MELDE INN SAK TIL KONFLIKTRÅDET SØR-VEST

Har du en sak du ønsker å melde inn direkte kan du gjøre det på vår nettside www.konfliktraadet.no via «knappen» Meld inn en sak til konfliktrådet.

Eller du kan ta kontakt via post.sorvest@konfliktraadet.no  evn. telefon 53 01 43 79, for eksempel om du ønsker å drøfte om saken din vil egne seg for konfliktrådsbehandling. Om du velger å sende en e-post er det viktig at den ikke inneholder personsensitiv informasjon.

Selvbetjening