Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift – betaling og innkreving

Fra og med 1. januar 2009 er det felles frist for arbeidsgivernes innsending av oppgave og oppgjør av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.

Generelt

Beskrivelse

Fra og med 1. januar 2009 er det felles frist  for arbeidsgivernes innsending av oppgave og oppgjør av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. Fristen er den 15. i måneden etter utløpet av hver av de seks tomånedlige terminene (januar/februar – mars/april osv). Du betaler til skatteoppkrevers (kemner/kommunekasserers) bankkonto for skatt. 

Ved unnlatt betaling påløper forsinkelsesrenter fra forfall og frem til betaling skjer. Hvis kravet ikke betales frivillig, vil skatteoppkrever iverksette tvangsinnfordring og kostnader kan påløpe i henhold til rettsgebyrloven. 

Innen 31. januar i året etter inntektsåret skal du sende innberetning av lønns- og trekkoppgaver.

Målgruppe

Arbeidsgivere – virksomheter

Brosjyrer/dokumenter

Mer informasjon finnes på skatteetatens hjemmeside. Velg arbeidsgiveravgift under Alt om.

Regelverk

Søknad

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2010-05-01 14:32:37

Se også

Kontaktinformasjon

Selvbetjening