Skatteattest

Skatteattest får du ved å henvende deg til skatteoppkreveren i kommunen (eventuelt til skattekontoret regionalt). Oppgi fødselsnummer og organisasjonsnummer (der dette finnes).

Generelt

Beskrivelse

Skatteattest får du ved å henvende deg til skatteoppkreveren i kommunen (eventuelt til skattekontoret regionalt). Oppgi fødselsnummer og organisasjonsnummer (der dette finnes). Attesten skal sendes dagen etter at forespørselen er mottatt.

En skatteattest er dokumentasjon på innbetalt merverdiavgift og skatt og skal ikke være eldre enn seks måneder. Som leverandør trenger du skatteattest hvis du skal levere varer og tjenester til stat eller kommune. Som oppdragsgiver bør du be om skatteattest fra dine leverandører hvis du ønsker å fremstå som en seriøs kjøper av varer og tjenester.

Partnere

Skatteetaten er organisert som skattekontor i fem regioner. Skattekontoret er en samling av det tidligere likningskontoret, skattefogdkontoret og fylkesskattekontoret i én organisasjon regionalt.

Skatteoppkreveren i kommunen og skattekontoret regionalt vil kunne gi nærmere opplysninger rundt ordningen med skatteattester.

Regelverk

Søknad

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2010-05-02 13:28:35

Se også

Kontaktinformasjon

Selvbetjening