Skatteavregning klar 19.10 – Utlegg skattelister

Inga på besøk. Skattelistene vekker vel mindre oppstyr…
Årets siste ordinære avregning for 2010 legges ut 19. oktober. Samtidig legges skattelistene ut for alle som er omfattet av 2010. Men i år blir det andre «boller»! Les siste nytt fra Skattedirektoratet:

Skatteavregning klar 19.10 - Utlegg skattelister


Mindre «kok» nå som tilgangen til skattelistene begrenses?

Utlegg skattelister

I samband med siste skatteoppgjer 22.oktober vil det laga skattelister, men desse vil ikkje lenger verta produsert på papir.  For å sjå i skattelista på nett må ein no logge seg inn med ”MinID” og det vert berre høve til å søkje opp nokre få personar kvar gong.

På ”skatteetaten.no” vil det bli ein  ”Søk i skattelistene”-knapp i det farga kampanjefeltet på forsida.

”Søk i skattelistene”-knappen fører til emnesida Skattelister med denne informasjonen (det kan verte justeringar):

Søk i skattelistene

Fra og med i år finner du skattelistene kun på skatteetaten.no.

Klikk her for å logge deg inn og søke i skattelistene

Søkene anonymiseres. Det vil si at Skatteetaten ikke sporer søkene dine. Skattelistene for inntektsåret 2010 er å finne på skatteetaten.no frem til nye skattelister gjøres tilgjengelige neste år. Hver måned har du 500 visninger til gode i listene.

Problemer med innlogging? Få veiledning her.

Slutt på søk via nettaviser
Det er fra i år slutt på søk i skattelister via nettaviser. Det er Stortinget som har bestemt denne begrensingen. Hensikten er å unngå kommersiell bruk av opplysningene. Nettavisene har likevel lov til å la folk gjøre søk i opplysninger fra tidligere års skatteoppgjør.

Pressen får fortsatt utlevert skattelister til journalistiske formål, men skriver under en avtale somregulerer bruken.

Klagefrist for utlegget i oktober er 30.november.

 

Restskatt har forfall 9/11 og 14/12.

Selvbetjening