Skattedatoer

Når kommer pengene? Frist for å unngå renter på restskatt. Frist for selvangivelsen.

Skatt 2011 – avregninger og utbetaling i 2012

30. april. Frist for å levere selvangivelsen for lønnsmottakere. Når du nå har fått ligningsutkastet: Husk å sjekke hvilket kontonummer du får pengene på! Følg oppskrift i tilsendte papirer for å se hvordan du eventuelt kan endre nummer.

31. mai. Frist for å betale tilleggsforskudd. Dvs betale inn forventet restskatt og unngå rentetillegg.

Når kommer skattepengene?

Ca 7-14 dager etter at ligningen legges ut. Første pulje legges ut 25. juni. Deretter er det fra 2012 løpende utlegg helt til 17. oktober. De fleste vil m.a.o. få pengene sine i begynnelsen v juli.

Altinn

De fleste har vel etter siste tidens medieoppslag hørt om Altinn? Altinn er et fint verktøy som mange etter hvert er avhengige av. For regnskapsførere er verktøyet som spikerpistolen for en snekker! Du kan håndtere selvangivelsen din via systemet, eller fortsatt bruke papir.

Se skatteetaten.no for mer informasjon.

Selvbetjening