Sirakompasset


Sirabuens kulturbygg i Utsira Scene & Amfi. Bygget inneholder både skole og barnehage.

Sirakompasset

I Sirakompasset finnes i tillegg til scene & amfi også barnehage, SFO, 10-årig skole, kulturskole og voksenopplæring. Sambruk gjør at scene & amfi kun er tilgjengelig utenom skoletid.

Bygget ble åpnet 3. februar 2011 av statsråd Magnhild Meltveit Kleppa. Grunnsteinen er signert Kronprins Haakon høsten 2009. Sirakompasset ligger sentralt og luftig bak kommunehuset Siratun og som nærmeste nabo til idretts- og svømmehallen Sirahallen og kommunehuset Siratun. Kunstneren Christian Sunde sin kompassrose ved inngangspartier illustrerer både Utsiras beliggenhet og husets funksjon som veiviser. Kunstverket styres av vær og vind og er slik en opplevelse som varer.

Kompassrose - lyskunst av Christian Sunde

Logge inn eller finne Sirakompasset på kart? .. Her er Sirakompasset på Foursquare
File
Retningslinjer for utlån av Sirakompasset

Utlån av Utsira Scene og Amfi og bruk av Sirakompasset ut over ordinær åpningstid.


File
Hva har Sirakompasset å tilby?

Faktaark om tekniske spesifikasjoner


Image
Kompassrose – lyskunst av Christian Sunde

https://christiansunde.no/


File
Utstyrsliste – Musikkutstyr i Sirakompasset

Utarbeidet av Jostein Nguyen Van og Chanel Greiff, valgfag «Sal og Scene» – vår 2014

Selvbetjening