Leirskoleopphold

En del av undervisningstiden i grunnskolen kan legges til en leirskole.

Generelt

Beskrivelse

En del av undervisningstiden i grunnskolen kan legges til en leirskole. I så fall vil dette være del av den obligatoriske grunnskoleopplæringen. Skolen har ingen plikt til å tilby opphold på leirskole, men det er vanlig at elevene drar på leirskole sammen med læreren sin en gang i løpet av grunnskolen. Undervisningen vil i stor grad foregå utendørs, enten på fjellet eller ved sjøen der leirskolen ligger.

Det praktiske opplegget knyttet til turen vil bli drøftet med foreldrene på forhånd.

Pris

For eleven er leirskoleoppholdet gratis.

Regelverk

Søknad

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2011-07-29 12:38:42

Se også

Kontaktinformasjon

Selvbetjening