Leksehjelp i grunnskolen

Elever på 1.- 4. årstrinn har rett til leksehjelp.

Generelt

Beskrivelse

Elever på 1.- 4. årstrinn har rett til leksehjelp. Leksehjelpen skal gi elevene hjelp med skolearbeidet, og regnes ikke som en del av opplæringen. Det er frivillig om man vil delta, men kommunen plikter å tilby leksehjelp. Kommunen skal sørge for at elevene i leksehjelpen har et forsvarlig tilsyn og at det psykososiale miljøet er godt.

Formålet med leksehjelpen er å gi elevene opplevelsen av å mestre skolearbeidet og å utjevne sosiale forskjeller.
 

Kriterier/vilkår

  • Det skal tilbys totalt 8 timer leksehjelp per uke på 1.-4. årstrinn
  • Hvert årstrinn skal minimum ha én time leksehjelp per uke
  • Tilbudet kan ikke avgrenses til elever som har ekstra behov for opplæring
  • Det er ikke noe krav om at leksehjelperne skal ha pedagogisk kompetanse
  • Elevgruppen skal ikke være større enn at den enkelte eleven blir fulgt opp individuelt

Pris

Tjenesten er gratis.

Regelverk

Søknad

Klage

Elever og foreldre kan be om tiltak som gjelder det psykososiale miljøet. Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis vedtak ikke er fattet innen rimelig tid, kan du allikevel klage som om vedtak er gjort.

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2011-07-29 12:40:08

Se også

Kontaktinformasjon

Selvbetjening