minstemme.no


I forbindelse med stemmeretts- og grunnlovsjubileet lanserer Kunnskapsdepartementet nå nettstedet minstemme.no. Dette skal være en ressurs for læring om demokrati og deltakelse. Nettstedet blir tirsdag 5. mars kl. 12 presentert av stortingspresident Dag Terje Andersen og statsråd Kristin Halvorsen.

Se overføring fra presskonferanse

minstemme.no er et nettsted for læring om demokrati og deltakelse, tilpasset årstrinn, fag og kompetansemål og for deg i barnehage.

Nettstedet har en aldersgrense på 15 år for kommentarer og krever pålogging via FEIDE. Litt underlig siden Facbook har grense på 13 år og minstemme.no har tema om yttring og deltakelse?

minstemme.no er ment som en læringsressurs for Norske skoler og barnehager. Vi håper at nettstedsressursen får god oppslutning.

Du kan også følge minstemme.no på facebook og twitter

Her er noen av de aktuelle tema ved åpning av nettstedet.

 Likestilling

Er kvinner og menn likestilte i Norge i dag?

JaNeiVet ikke

Hvem får stemme?

Mer
interesse for politikk og større tro på demokrati. Det er resultatet
etter at 16-åringer fikk stemme ved lokalvalg. Hvorfor ikke la alle
16-åringer stemme?

Tegn pappa!

Det
Internasjonale Barnekunstmuseet inviterer deg til tegnekonkurransen
«Pappa’n i de mange land» sammen med barn fra hele verden.

 

Selvbetjening