Kontaktinformasjon – Ansatte


Ansatte i Skolen

 
Joakim Lund  – Oppvekstsjef og Rektor
 
Trude Irene Rasmussen – Kontaktlærer 1.-4. trinn / Rådgiver
 
Guri Rygg – Kontaktlærer 5.-7. trinn
 
Knut Ese – Kontaktlærer 8.-10. trinn / Kulturskolelærer
 
Dag Arne Mindresunde – Lærer
 
Tove Helen Grimsby – Lærer
 
Anders Myklebost – Lærer
 
Kjellaug Klovning – Lærer / Voksenopplæring
 
Janne Charlotte Amundsen – Fagarbeider 
 
Josephine Bermeo Nesse – Fagarbeider / SFO
 
Ana Lou Layda Rasmussen – Kjøkkenmedarbeider / SFO
 
Hildegunn Eek – Biblioteksjef
 
Herborg Thomassen – Renholder
 

Selvbetjening