Havner på Utsira

Kronprinspar-besøk Sjøveien i 2009
På Utsira er det to havner, en i nord og en i sør. I sterk vind fra N – NV kan rutebåtanløp anløpe søre havn. Nedenfor finner du informasjon om våre gjestehavner.

Norges første statlig finansierte havneanlegg.

Havneanleggene i Nordvikvågen, Sørevågen og et opptrekke på Aust i Bekkjarvik er Norges første statlig finansierte Havneanlegg. Havneanleggene ble gravd ut for hånd av et større arbeidslag på nærmere 100 mann i perioden 1865 til 1870. Det var ing. Nickolai Christian Bing fra Oslo som tegnet anleggene og den strenge eiendomsstrukturen omkring havneanleggene er synlige den dag i dag i Nordvikvågen. De offentlige allmenninger for ilandføring av båter er noe av arven etter ingeniør N.C.Bing.

Grunnen til at utsira fikk norges første fiskerihavn var at Utsira lå så sentralt i forhold til de rike sildefiskeriene som bygde regionen mellom Bergen og Stavanger i perioden 1850 til 1930.

Våre gjestehavner på havna.com

Sørevågen

Nordvikvågen

 

Selvbetjening