Reisevaneundersøkelse for Rutebåten Utsira

Etter verkstedsopphold og oppstart fra tirsdag den 1. april til 8. april vil billettører levere ut en Reisevaneundersøkelse i regi asplan viak.

Utsira kommune oppfordrer alle reisende om å levere inn skjemaer, for å skaffe fram et mest mulig representativt datagrunnlag. Asplan Viak tar sikte på å registrere samtlige reiser med rutebåten MS Utsira fra 1. april til 8. april. 

Kikke på Skjema? Ligger ute her.

MS Utsira

 

 

Selvbetjening