Presentasjon av Bekkens Bestanddeler

Tusen så mykje takk til alle lydhøre tilhørere som kom til info-møte – torsdag 30. mars 2023 ved Dalanaustet om det deltakende kulturlandskaps-prosjektet:
BEKKENS BESTANDDELER, UTSIRA – initiert og arrangeres av Kamilla Skrinde og Kristen Rønnevik i dialog med Utsira kommune.
ERFARING OG UTFORSKING AV BEKKEN
Lørdag 22. April og Søndag 23. April
Kl.11.00 -16:00
HVA: Vi registrerer og lytter til bekken. Sammen skal vi med hjelp av manuelle redskaper og langsomme bevegelser utforske og bli kjent med bekkens særpreg. Dette vil si at vi skal grave og rydde med håndkraft for å skape flyt i vannet.
Det serveres varm lunsj på Dalanaustet, som også vil være base for prosjektet. Påmelding skjer via pm til Kamilla Skrinde.
Arrangementet er gratis, men med et mat gebyr på 100 kr pr person pr dag.
Arrangementet er særdeles ypperlig for familier, også for alle andre!
For tilreisende ordnes overnatting på egenhånd.
Videre informasjon kommer til påmeldte.
 

Selvbetjening