Rødlistet plante dverglin Radiola linoides

Helt siden Utsira kommune  ved daværende ordfører Jarle Nilsen, ble utfordret av daværende miljøminister Erik Solheim, så har vår miljø- og jordbrukssjef vært på jakt etter vår postkortaksjonsart ‘dverglin’ helt siden i kortet ankom i mai 2008.

Miljøvernministeren mente at Utsira kommune hadde et Nasjonalt ansvar, med å ta vare på denne sjeldne og svært trude ettårige planten. Planten er avhenge av at det er stadige dyretråkk og kraftig beiting i våre utmarker. Den ettårige planten er avhegig av at hysdyr beiter ute og tar med frøene til ny såjord i åpne dyretråkk. Ofte best i fuktige senkninger.

Dverglin er en ekstremt liten plante på opptil to cm, og den blomstrer sent på året i august/september. Det har vært funnet en del lokaliteter fra Nordhagen fant planten på Utsira i 1917. Blant annet under en soppregistrering i 2006 og moseregistrering i 2022. Dverglin var med i kampen om å bli kommuneblomst i 2012, men nådde ikke opp mot vår fine kommuneblomst skjoldblad

15 år senere etter postkortaksjonen var hele Utsira valgt ut som Utalgt kulturlandskap (UKL) og vi holdt på med å sluttføre Naturtypekartlegging NIN-kartlegging av hele kommunen. Kartlegger Anders Lundberg kunne melde om et nytt funn av dverglin i gjenlegget etter drenering av området rundt demningen vår ved Laugarvatn!

Takk til kartlegger som fant blomsten, bestiller av arbeid daværende teknisk leder Arvid Helgesen, entrepenører fra Yttreland som har lagt på plass stedegne masser og bøndene våre som har dyr i utmarka, som sørger for at den ettårige planten dverglin lever i beste velgående på Utsira.

Kartlegger mente at Utsira sitt kulturlandskap sine bevarte kystlyngheier og beitelandskap, stiller i Elitedivisjonen blandt Norske kulturlandskap.

Gjenlegg med stedegne jordmasser i forbindelse av pålagt drenering rundt demning ved Laugarvatn

 

 

Selvbetjening