Utsira Barnehage

Utsira Barnehage er en viktig del av Sirakompasset Oppvekstsenter. Barnehagen legger opp til mye utendørsaktiviteter i vår flotte hage, og ellers bruker vi øya flittig med turer i skog og langs havet. 
Vi har godt med personale per barn, så alle får tett oppfølging i hverdagen. Vi tilbyr også svømming i barnehagen, ettersom Utsira kommune har en flott svømmehall. For de eldste barna er det fokus på førskole-forberedelser, slik at de er best mulig rustet til skolestart. 

Selvbetjening