Utsira i 100 år

Utsira kommune har 100 års jubileum som egen kommune i 2024. Det vil si at Utsira kommune oppstod den 1. juli i 1924, da ble kommunen revløset fra Torvastad kommune, som nå ligger under Karmøy kommune. 

Selvbetjening