Utsira i 100 år

Utsira kommune har 100 års jubileum som egen kommune i 2024. Det vil si at Utsira kommune oppstod den 1. juli i 1924, da ble kommunen løsrevet fra Torvastad kommune, som nå ligger under Karmøy kommune. Utsira har dermed to merkedager, den 1. juli, da papirene ble underskrevet, og 5. august, da da løsrivelsen var et faktum.

Selvbetjening