Utsiras historie

Det har bodd mennesker fast på Utsira siden folkevandringstiden, men det er også funnet boplass fra eldre steinalder. Bosetting for 10000 år siden. Utsira ble utskilt som egen kommune fra Torvastad i 1924.
Ved det første ordinære valget i 1926 skjedde det mirakuløse at 11 av 12 innvalgte representanter var kvinner. Åsa Helgesen ble valgt til Norges første kvinnelige ordfører og ledet «skjørteregimet» på Utsira i to år. Kvinnevalget på Utsira var en politisk sensasjon og ble lagt merke til langt utenfor Norges grenser.

Selvbetjening