Vann og avløp på Utsira

Vann og avløp på Utsira består av både offentlige avløpsanlegg, vannforsyning og utslippstillatelse.

Selvbetjening