I sommer har det komt til to nye og spennende overvåkningsprosjekt på fugl og flaggermus på Utsira i reg hhv NINA og NMBU. Fra før er et lomvi-prosjekt, Spoor-kamera og raderovervåking av fugl som er publisert på vår Utsira Nord side om fugl og havvind.

Sound of Norway – overvåking av syngende fugler.

Med fem lyttestasjoner, som tar opp lyder av fugler fra Utsira. Dere har sikkert sett stasjonene i Herberg, ved Austre planting og oppe i Dubarg? På sikt vil disse dataene bli liggende på denne siden. Her er det mange fine lyd-spor dersom du vil bli kjent med de ulike fuglene. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom NINA (Norsk Institutt for Natur Analyse) og University of Cambridge. Mottakerenheten er utstyrt med KI /maskinlæring somgjenkjenner ulike fugler og tar opp lyd fra disse når de synger. Prosjektet er støttet av Miljødirektoratet.

Kartlegging av flaggermus mellom Utsira og Lista.

Forskere fra NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet (Ås) har plassert ut to akustiske detektorere som skal spore når det kommer flaggermus forbi Utsira: Utsira er kjent for ett av de første funn av trollflaggermus, klemt i et vindu i daværende skole på Dahmsgård. Det finnes mer informasjonom kartleggingsprosjektet av flaggermus langs kysten av sørvestnorge her. Prosjektet er støttet av Equinor.

Forskning og overvåkning av fugl og flaggermus gir oss vikitig informasjon inn mot vår pågående kommunedelplan Naturmangfold og presentasjoner i et eventuelt framtidig besøkssenter eller følgeforskninssenter om fugl og havvind. Vil du lese flere saker om Biologisk mangfold på Utsira? (klikk på lenke)

Trollflaggermus «Pipistrellus nathusii» by Mnolf is licensed under CC BY-SA 3.0.

 

Selvbetjening