Overvåkning og forskning på biologisk mangfold

I sommer har det komt til to nye og spennende overvåkningsprosjekt på fugl og flaggermus på Utsira i reg hhv NINA og NMBU. Fra før er et lomvi-prosjekt, Spoor-kamera og raderovervåking av fugl som er publisert på vår Utsira Nord side om fugl og havvind. Sound of Norway – overvåking av syngende fugler. Med fem […]

Villblomstens dag – 16. juni

Lokal markering av Villblomstens dag. Som et ledd i markering av 100-års jubileet for Utsira kommune, så inviterer vi til en vandring med botanisering, sammen med vår Miljø- og jordbrukssjef, Atle Grimsby. Det blir en uformell vandring, der vi ser på blomster i området rundt dagsturhytta vår ‘Vindbalhytta’ og ned i Såffihavn. Tid: Søndag 16. […]

Resultater fra årets sjøfugloppsyn

Trender fra foregående år viser fortsatt gode tall fra tobis-spisere som lomvi og teist. Litt svakere tall for toppskarv og alke. Det var et gledelig oppsving på sildemåke under årets tellinger, og vi må helt tilbake til 2008 for å finne like mange sildemåker i koloni. De fleste trekkfugler har vært et par uker tidligere […]

Lang jakt på liten blomst!

Helt siden Utsira kommune  ved daværende ordfører Jarle Nilsen, ble utfordret av daværende miljøminister Erik Solheim, så har vår miljø- og jordbrukssjef vært på jakt etter vår postkortaksjonsart ‘dverglin’ helt siden i kortet ankom i mai 2008. Miljøvernministeren mente at Utsira kommune hadde et Nasjonalt ansvar, med å ta vare på denne sjeldne og svært […]

Bekkens Bestanddeler

Presentasjon av Bekkens Bestanddeler Tusen så mykje takk til alle lydhøre tilhørere som kom til info-møte – torsdag 30. mars 2023 ved Dalanaustet om det deltakende kulturlandskaps-prosjektet: BEKKENS BESTANDDELER, UTSIRA – initiert og arrangeres av Kamilla Skrinde og Kristen Rønnevik i dialog med Utsira kommune. ERFARING OG UTFORSKING AV BEKKEN Lørdag 22. April og Søndag 23. April Kl.11.00 […]

Selvbetjening