Kunngjøring av Eiendomsskatteliste for verker og bruk

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskrivning av eiendomsskatt for 2024 og med hjemmel i eindomsskattelovens §15 annet ledd, legges Eiendomsskattelisten for 2024 for Utsira kommune, ut til offentlig gjennomsyn i kommunen sin serviceskranke fra 1.-21. mars 2024. Alminnelig eiendomsskattesats er fastsatt til 7 (syv) promille av takstgrunnlag. Eventuelle klager på vedtak må sendes skriftlig […]

Selvbetjening