Utlysning av kultur- og folkehelsemidler

Utsira kommune fordeler årlig 75.000 i lokale kulturmidler, og ca 65.000,- i Folkehelsemidler, med samkjørt frist den 15. februar. Ubenyttede midler tilfaller kommunekasse. Benyttede midler i løpet av søknadsåret må kreves utbetalt før 31. desember i søknadsår. Se hvem som kan søke og krav til rapportering for i Utsira Kommune sine statutter kulturmidler Manglende prosjektregnskap, […]

Selvbetjening