Kulturvern og Museer

Kulturvern er en viktig oppgave på Utsira. Vi har også ett museum som vi er veldig stolte av.

Selvbetjening