Lang jakt på liten blomst!

Helt siden Utsira kommune  ved daværende ordfører Jarle Nilsen, ble utfordret av daværende miljøminister Erik Solheim, så har vår miljø- og jordbrukssjef vært på jakt etter vår postkortaksjonsart ‘dverglin’ helt siden i kortet ankom i mai 2008. Miljøvernministeren mente at Utsira kommune hadde et Nasjonalt ansvar, med å ta vare på denne sjeldne og svært […]

Selvbetjening