Hva er Haugalandsløftet?

Mange som har fått med seg at noen politikere og noen etatsleder nevner møte om Haugalandsløftet. Nå finner du informasjon om hva dette interkommunale prosjektet går ut på:
Det interkommunale kompetansehevingsprosjektet «Haugalandsløftet» har fått sitt eget nettsted.

Nettsiden til det interkommunale kompetansehevingsprosjektet Haugalandsløftet er nå publisert på følgende adresse: www.haugalandsloftet.no

Her
finner du bl.a. informasjon om Haugalandsløftet og samarbeidspartnerne,
jevnlig oppdatering på nyheter fra Haugalandsløftet, og informasjon om
underprosjekter som etableres.

Haugalandsløftet finnes også på Facebook:  https://www.facebook.com/Haugalandsloftet og Twitter: https://twitter.com/Haugalandslftet

4 hovedområder for innsats i Haugalandsløftet:

 •  Kompetanseheving
 • Kvalitetssikring
 • Fornyelse/forenkling
 • Tverrfaglig og flerfaglig samhandling

Fokusområder i kommunene:

 •  Utvikle barnehage, skole og hjelpeapparatet som en helhet
 • Tidlig innsats
 • Tilrettelegge et læringsmiljø som er tilpasset det enkelte barn sitt behov
 • Rett kompetanse og strategisk bruk av kompetansen som organisasjonen allerede har
 •  Bedre læringsutbytte
 • Utviklingsarbeidet skal vise igjen der barna oppholder seg i barnehage og skole
 •  God organisering
k-etnelogo_tekst

haugesund komune

hoyskolenhaug-stordkorusLogo2logo_statped_vesthelse-fonna-logo2

 Mer om Barn og familie

 Skole og utdanning

 

Selvbetjening