Vedrørende melding om Utsira II vindkraftverk


Solvind Prosjekt AS har levert inn melding utredning av Utsira II vindkraft. I samtaler med NVE blir det opplyst at NVE har hatt en del skifte i saksbehandlerer og at meldingen tidligst blir løftet til offisielt nivå i februar 2014.

Alle vindkraftkonsesjoner skal behandles av NVE og disse har egne prosedyrer fra Melding til høring og endelig vedtak av konsesjoner. Prosesser med folkemøter og andre informasjonstiltak vil ikke komme igang før etter tidligst febrar 2014. NVE har allerede 13 vindkraftprosjekter under behandling. Melding om Utsira II vindkraft vil vises i disse tabeller tidligst i februar 2014. Meldingen vil omfatte områder som er regulert for vindkraft i gjeldende kommuneplan.

SOLVIND vindkraft logo

Solvind Prosjekt AS opplyser derfor at det derfor ikke vil bli noen folkemøter, formøter eller informasjon om prosjektet før februar 2014.

Les mer om Utsira og fornybar energi.

Selvbetjening