UKL

Aktive bønder med vilje og interesse for å ivareta verdiene i kulturlandskapet, slik vi har på Utsira, ligger til grunn for at Utsira har blitt UKL område. Utsira fikk status som UKL område i 2022. Spesielt for UKL Utsira er at hele kommunen sitt landareal som er utvalgt UKL.

Selvbetjening