Utsira skole

Velkommen til Sirakompasset som består av barnehage, skole, SFO, kulturskole og Amfi. Skoleåret 2024/25 så har Utsira Skole 27 elever til sammen.
Vi holder til i Sirakompasset som er plassert i skråningen like bak kommunehuset. I tillegg til Sirakompasset så disponerer også skolen sportshall og svømmebasseng på Siratun.
Vi har også tilbud om voksenopplæring, og denne opplæringen foregår i Gamle Skolen.

Selvbetjening