Her kommer alt om valg av nytt kommunestyre og Fylkesting 2023

Tidligstemming fra 1. juli

Du kan tidligstemme fra 1 juli til og med 9. august dersom du ikke har mulighet til å stemme
innenfor den ordinære perioden for forhåndstemmegivning eller på valgdagen.
Tidligstemming foregår i administrasjonen på Siratun hverdager fra kl 0900 – 1200 fra
mandag 3 juli til og med onsdag 9 august.

Kunngjøring av tidligstemming

 

Godkjente valglister til kommunestyre

 

Kunngjøring valglister Utsira kommune (002)

Husk å sjekke om du står i mantallet i den kommunen der du ønsker å avgi stemme under kommune- og fylkestingsvaglget 2023

 

 

Selvbetjening