Utlegging av manntall til offentlig ettersyn –

Valg 2023

Utsira kommune
Kommune og fylkestingsvalget

Hvis du ikke står i manntallet, kan du ikke stemme ved kommunestyre og fylkestingsvalget 2023 mandag den 11. september 2023.

Du kan undersøke om du står i manntallet i Utsira kommune på følgende steder:

  1. Kommuneadministrasjonen Siratun.
  2. Utsira FolkebibliotekManntallet blir liggende ute til alminnelig ettersyn i tidsrommet 11. juli til og med valgdagen 11. september 2023.
    Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni 2023 , står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du flyttet fra eller om du vil forhåndsstemme.Den som mener at vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet og sendes valgstyret så snart som mulig. Valgstyret kan oppdatere manntallet så lenge det er praktisk mulig.

Valgstyrets adresse er: Utsira valgstyre
Postboks 63
5547 Utsira

Utsira 11. juli 2023

Vennlig hilsen

 

Arnstein Eek

Sekretær i Utsira Valgstyre

 

Alt om kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023

Selvbetjening