Koordinerende enhet – Helse avdeling Utsira

Koordinerende enhet – Helse avdeling Utsira Helseteam Utsira Enheten kan kontaktes ved rådmann som er fungerende helse- og omsorgssjef Helsesøster       Skolehelsetjeneste   Helsestasjon     Kontakt Ring grønt nummer (gratis frå fasttelefon) for informasjon om habilitering og rehabilitering: 800 300 61. Telefontider er måndag til fredag, klokka 9.00-15.00. Sølvi Torvestad, konsulent, Koordinerande eining Helse […]

Første sprøytestikk med koronavaksine på Utsira

Første sprøytestikk med koronavaksine på Utsira Koronavaksinasjonsprogramet er i gang på Utsira og i dag 5. januar var det Alf Hansen som fikk motta første vaksinen mot korona, dose nr to skal tas om tre uker. Beboere på sykehjem, utvalgte helsegrupper og eldre over 85 år ligger i de første prioriterte grupper for koronavaksine. Norge […]

Kontaktinformasjon for spesialhelsetjenesten

Kontaktinformasjon for spesialhelsetjenesten Etter oppfordring fra Helse Fonna har vi utarbeidet Utsira Kommune sin oversikt over kontaktpersoner innenfor spesialhelsetjenesten på Utsira.  Helse Fonna Oversikt over spesialhelsetjenesten i Utsira Kommune: Bestillerkontor/tingarkontor: Fung. Helse- og omsorgssjef Henvendelser i forbindelse med utskrivning av pasienter og nedetid på PLO meldinger:  Vakttelefonnummer og faksnr. 52750113 / 52750135 Koordinerende Enhet (KE) […]

Forbrukerrådets kommunetest 2013

Forbrukerrådets kommunetest 2013 Forbrukerrådet avslører at vi har et stort forbedringspotensiale i kommunetest på kundeservice.   Utsira Kommune scorer stadig dårligere i forbrukerrådet sin årlige kommunetest på servicenivå. Det er kun fritid og kultur som leverer over landsgjennomsnitt i 2013. Forbrukerrådet gir godkjentattest ved 75 poeng Utsira kommune var lenge en en foregangskommune i innbyggerdialog. Vi var første […]

Har du rom for en til?

Har du rom for en til? Bufetat ønsker å rekruttere nye fosterhjem, da det er barn i regionen vår som trenger et trygt fosterhjem. Har du vurdert om har rom for en til? .. og om dette er noe for deg og din familie?  Vil du vite mer om det å være et fosterhjem? Klikk […]

Utsira Barnehage

Utsira Barnehage Utsira Barnehage er samlokalisert med Utsira Skole i vårt Oppvekst og kultursenter – Sirakompasset. Utsira Barnehage har en kjekk hjemmeside på minbarnehage.no  Åpningstid kl. 08.00 – 16.00 5547 Utsira Kvalitetmelding for Utsira Barnehage i barnehagefakta.no  Telefon: 52 75 01 36, 949 83 606 Send oss e-post Barnehagestyrer Marlin Eriksen   Barn i barnehagen […]

Haugalandsløftet

Haugalandsløftet Interkommunalt fellesprosjekt HAUGALANDSLØFTET – på vegne av barn og unge. Om barnehage, PPT og Skole. Lenkeadressen er: http://www.haugalandsloftet.no/

Ny nettresurs fra BUF Dir

Ny nettresurs fra BUF Dir fra foreldrehverdag.no Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er ute med ny nettressurs. Foreldrehverdag.no – ny nettressurs med kvalitetssikrede råd Svært mange foreldre søker etter råd på nettet, men det kan være vanskelig å skille synsing fra pålitelig informasjon. Derfor lanserer Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) nettressursen foreldrehverdag.no, som gir tips og […]

Hva er Haugalandsløftet?

Hva er Haugalandsløftet? Mange som har fått med seg at noen politikere og noen etatsleder nevner møte om Haugalandsløftet. Nå finner du informasjon om hva dette interkommunale prosjektet går ut på: Det interkommunale kompetansehevingsprosjektet «Haugalandsløftet» har fått sitt eget nettsted. Nettsiden til det interkommunale kompetansehevingsprosjektet Haugalandsløftet er nå publisert på følgende adresse: www.haugalandsloftet.no Her finner […]

Reklameskilt langs vei

Reklameskilt langs vei Du må søke om tillatelse til å sette opp skilt langs kommunal vei. Det kan være informasjon om næringsvirksomhet, et produkt eller et lokalt arrangement.  Generelt Beskrivelse Du må søke om tillatelse til å sette opp skilt langs kommunal vei av hensyn til trafikksikkerheten. Det kan være informasjon om næringsvirksomhet, et produkt eller […]

Selvbetjening