Lang jakt på liten blomst!

Helt siden Utsira kommune  ved daværende ordfører Jarle Nilsen, ble utfordret av daværende miljøminister Erik Solheim, så har vår miljø- og jordbrukssjef vært på jakt etter vår postkortaksjonsart ‘dverglin’ i mai 2008. Miljøvernministeren mente at Utsira kommune hadde et Nasjonalt ansvar, med å ta vare på denne sjeldne og svært trude ettårige planten. Planten er […]

Kunngjøring av kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023i Utsira kommune

                                                                                         Utsira, den 07.09.2023 Velgerne i Utsira kommune Det holdes valg på medlemmer til kommunestyret og fylkestinget mandag 11. september 2023. Du må stemme i den kommunen du er manntallsført i. Det vil si der du var folkeregistrert som bosatt den 30. juni 2019. Hvem har stemmerett: Norske statsborgere. Nordiske statsborgere registrert bosatt i […]

Hold Norge Rent inviterer til nasjonal ryddedugnad 8. – 17. september.

  Strandryddeuka Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt. Vi oppfordrar deg til å være med å rydde i nærområdet ditt. Etter flere måneder med rydding i regi Friluftstådet Vest og Ragn Sells, har det blitt fint langs strendene på Utsira. Men det kommer stadig inn nytt marint avfall. Bruk Standryddeuka som en […]

Har du husket å søke om jubileumsmidler?

Tilskudd til frivilliges aktiviteter i forbindelse med Utsira kommune 100 års jubileet – frist 15. August Frist 17. August Utsira kommune lyser ut midler til frivilliges aktiviteter i jubileumsåret 2024 etter følgende kriterier: 1. Både lag, foreninger, og enkeltpersoner kan søke. Det er eget søknadskjema på andre siden av dette arket 2. Aktivitetene skal ha […]

Forhåndsstemmegivning

Stemmeberettigede i Utsira kommune 2023. Forhåndstemmegivning foregår i kommuneadministrasjonen på Siratun fra torsdag 10 august til og med fredag 08. September 2023, hverdager mellom kl 0900 – 1500. I tillegg til dette er det åpent for forhåndsstemmegivning søndag 3. september 2023 mellom kl 1300 – 1400. De som ikke har muligheter for å avlegge stemme […]

Informasjon om fugleinfluensa

Avkreftet havsule Nordvikvågen mai 2020

Har du oppdaget døde eller syke fugler og andre dyr, og mistenker fugleinfluensa? Meld fra til Mattilsynet. Det påvises fugleinfluensa hos et stadig økende antall ville fugler i Norge. Dette omfatter flere arter, men i år rammer sykdommen særlig truede arter som krykkje og andre måkearter. I Finnmark har det pågått et omfattende utbrudd siden […]

Står du i mantallet, der du ønsker å stemme?

Utlegging av manntall til offentlig ettersyn – Valg 2023 Utsira kommune Kommune og fylkestingsvalget Hvis du ikke står i manntallet, kan du ikke stemme ved kommunestyre og fylkestingsvalget 2023 mandag den 11. september 2023. Du kan undersøke om du står i manntallet i Utsira kommune på følgende steder: Kommuneadministrasjonen Siratun. Utsira FolkebibliotekManntallet blir liggende ute […]

Oppstart av planarbeid R-12 bygging av fjellhall for oppdrett av laks i Kvalvikvågen

Aktive høringer: Oppstart av planarbeid R-12 Bygging av fjellhall for oppdrett av laks i Kvalvikvågen Oppstartsmelding  – Norconsult  Oppstart av planarbeid Planavgrensing Tidslinje konsept- planprosess interaksjon mellom Utsira og NMS_oppstartsmøte Forslagstillers svar på høringsinnspill planprogram_fremsatt 2022.09.28 Mer om fjellhallteknologien til Norwegian Mountain Salmon og deres Utsira prosjekt Høringsfrist 31. august 2023 Innspill og merknader til […]

Bekkens Bestanddeler

Presentasjon av Bekkens Bestanddeler Tusen så mykje takk til alle lydhøre tilhørere som kom til info-møte – torsdag 30. mars 2023 ved Dalanaustet om det deltakende kulturlandskaps-prosjektet: BEKKENS BESTANDDELER, UTSIRA – initiert og arrangeres av Kamilla Skrinde og Kristen Rønnevik i dialog med Utsira kommune. ERFARING OG UTFORSKING AV BEKKEN Lørdag 22. April og Søndag 23. April Kl.11.00 […]

Utsira kommune 1924-2024

Utsira Kommune 1924-2024 – Myldring og orientering Sted: Krambuloftet Tid: Lørdag 25. mars kl. 13.00 Vi starter møtet med lørdagsgrøt. Orientering om Kommunens planer i Jubileumsåret v/ Erik Hørluck Berg Presentasjon av ideer og tanker v/ Kamilla Skrinde- Veien videre. Møtet er for alle som ønsker å høre noe om 100 års Jubileet, er villige […]

Selvbetjening