Økonomiplan, budsjett og betalingsatser med enstemmig innstilling til kommunestyret

Formannskapet med enstemmig innstilling til kommunestyret: Neste års budsjettpapirer, avgifter og betalingssatser, har vært på høring siden 28.11. Formannskapet har i dag sett på sin innstilling på nytt og blitt enige om at framlagt forslag blir formannskapets enstemmige innstilling til kommunestyret. Kommunestyret gjør sine vedtak torsdag 14.12., så «saken» er åpen til da.  Du kan […]

Selvhjelp i digitale verktøy med Kakadu

Sliter du med alle digitale verktøy? Pc-hjelp, oppkobling av bank id, bestilling av billetter når du er ute på reise? Utsira kommune anbefaler Kakadu. Hvordan virker Kakadu? Kakadu er en gratis tjeneste. De tilbyr steg-for-steg oppskrifter slik at du kan lære deg å bruke tjenester på nett. Synes du det er vanskelig å planlegge reise […]

Eiendomsoverdragelse før nyttår?

Kartverket melder om at matrikkelen og grunnboken blir stengt i deler av desember. Stortinget vedtok i juni 2022, at tre fylker skal bli til sju og en kommune skal splittes. Litt over 2 millioner innbyggere blir berørt når 114 av landets kommuner får nye kommunenummer fra 1. januar 2024. Alle endringene dette medfører skal ivaretas […]

Den som venter på noe godt…

…venter ikke forjeves! Etter vask og rengjøring på torsdag formiddag 23. november, er det klart for nye svømmetak i et varmt basseng og totalrenovert garderobeanlegg. Vel møtt

Takk for innsatsen!

Takk til årets TV innsamlings komite (formannskap) og årets bøssebærere. Dere gjør en fantastisk innsats! Nest best i fastlandet med hele 417 kr pr innbygger. Vi er særlig imponerte over Utsira skole og Utsira Barnehage som klarte å samle inn hele kr.24 065,- under deres torsdags-lunsj. Her er alle resultater fra årets TV-aksjon på Utsira. […]

El-Bildeling for Sirabuen

Utsira kommune har et prosjekt hvor bildeling testes ut. Bilen kan leies av innbyggere i Utsira kommune for kr. 250 pr dag.   Internt i kommunen kan den brukes uten kostnad, men den skal reserves på et tidligst mulig tidspunkt. Reservering gjøres hos Helene (post@utsira.kommune.no) , og gjøres så fort man vet bilen skal brukes. […]

Lang jakt på liten blomst!

Helt siden Utsira kommune  ved daværende ordfører Jarle Nilsen, ble utfordret av daværende miljøminister Erik Solheim, så har vår miljø- og jordbrukssjef vært på jakt etter vår postkortaksjonsart ‘dverglin’ helt siden i kortet ankom i mai 2008. Miljøvernministeren mente at Utsira kommune hadde et Nasjonalt ansvar, med å ta vare på denne sjeldne og svært […]

Informasjon om fugleinfluensa

Avkreftet havsule Nordvikvågen mai 2020

Har du oppdaget døde eller syke fugler og andre dyr, og mistenker fugleinfluensa? Meld fra til Mattilsynet. Det påvises fugleinfluensa hos et stadig økende antall ville fugler i Norge. Dette omfatter flere arter, men i år rammer sykdommen særlig truede arter som krykkje og andre måkearter. I Finnmark har det pågått et omfattende utbrudd siden […]

Oppstart av planarbeid R-12 bygging av fjellhall for oppdrett av laks i Kvalvikvågen

Aktive høringer: Oppstart av planarbeid R-12 Bygging av fjellhall for oppdrett av laks i Kvalvikvågen Oppstartsmelding  – Norconsult  Oppstart av planarbeid Planavgrensing Tidslinje konsept- planprosess interaksjon mellom Utsira og NMS_oppstartsmøte Forslagstillers svar på høringsinnspill planprogram_fremsatt 2022.09.28 Mer om fjellhallteknologien til Norwegian Mountain Salmon og deres Utsira prosjekt Høringsfrist 31. august 2023 Innspill og merknader til […]

Selvbetjening