Kommunevåpen

KOMMUNEVÅPENET TIL UTSIRA KOMMUNE Kommunevåpenet er tegnet av John Digernes Haugesund  24.4.82 Utsira kommune prøvde i 1976 å få Utsira fyr godkjent som kommunevåpen, men utkastene oppfylte ikke krav til godkjennelse. Arbeidet med kommunevåpen ble liggende inntil kommunen fikk forespørsel fra John Digernes i juli 1980. Digernes ble så engasjert til å uforme kommunevåpen for […]

Reisevaneundersøkelse for Rutebåten Utsira

Reisevaneundersøkelse for Rutebåten Utsira Etter verkstedsopphold og oppstart fra tirsdag den 1. april til 8. april vil billettører levere ut en Reisevaneundersøkelse i regi asplan viak. Utsira kommune oppfordrer alle reisende om å levere inn skjemaer, for å skaffe fram et mest mulig representativt datagrunnlag. Asplan Viak tar sikte på å registrere samtlige reiser med […]

Eiendomskatt i Utsira Kommune

Eiendomskatt i Utsira Kommune I kommunestyrevedtak av 18.12.2014 ble det vedtatt å innføre full eiendomsskatt i hele Utsira kommune. Kommunestyrets vedtak: Saksframlegg 1.      Utskriving av Eiendomsskatt: I medhold av eiendomsskatteloven §§2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2015: a)      Faste eigedomar i heile kommunen Den alminnelige eiendomskattesatsen fastsettes til maksimal sats i forhold […]

Skattedatoer

Skattedatoer Når kommer pengene? Frist for å unngå renter på restskatt. Frist for selvangivelsen. Skatt 2011 – avregninger og utbetaling i 2012 30. april. Frist for å levere selvangivelsen for lønnsmottakere. Når du nå har fått ligningsutkastet: Husk å sjekke hvilket kontonummer du får pengene på! Følg oppskrift i tilsendte papirer for å se hvordan […]

Utsira Kommune deltar i samarbeide om e-faktura

Utsira Kommune deltar i samarbeide om e-faktura Fra 1. juli 2012 er det slutt på papirfaktura til og fra Utsira kommune og 16 andre kommuner. Etter denne dato skal fakturering skje parpirløst. Kommunesamarbeidet i Hardanger, Haugalandet og Sunnhordland som består av 17 kommuner i Rogaland og Hordaland har inngått avtale med webfaktura-tilbyderen SendRegning AS om […]

Det er NAV Haugesund som nå betjener Sirabuen

Det er NAV Haugesund som nå betjener Sirabuen NAV kontoret i Haugesund Du kan ta kontakt med NAV på tlf 5555 3333 eller ved å bruke tjenesten på nav.no/dittnav NAV Haugesund har sine lokaler i Øvregata 124 med inngang fra Djupaskarsvegen. Enhetsleder er Merethe P. Haftorsen. NAV har telefonnummer 55 55 33 33. Formålet til sosialtjenesten […]

Søke om ledsagerbevis?

Søke om ledsagerbevis? Utsira Kommunestyre har i møte den 19. september 2016, vedtatt ordning med ledsager for personer med nedsatt funksjonsevne. Ordningen gir gratis innpass for ledsager(e) og gjelder i hovedsak tilgang til svømme- og idrettshall, kommunale arrangement og våre visninger i Utsira Amfi i Sirakompasset. Ledsagerbevis er et kort som kan gis til personer […]

5 juni verdens miljødag

5 juni verdens miljødag I dag er det Verdens Miljødag. FN sin miljødag som ble innstiftet i Stokholm i 1972 og markeres over hele verden. Årets fokus er små øystater og klimaendringer. Raise your voice, not the sea level – Hev stemma, ikkje havnivået! .. er budskapet til årets kampanje.  Små øysamfunn i våre verdenshav […]

Nye koronamidler til lokalt nærings- og organisasjonsliv

Nye koronamidler til lokalt nærings- og organisasjonsliv Utsira har fått nye 250.000 kroner til kompensasjon for lokalt organisasjons- og næringsliv som er ramma av smittevernstiltak. Lokal søknadsfrist er 28.februar. Til næringsdrivende i Utsira Lag og foreninger i Utsira Hensikt Kompensasjonsordningen er økonomiske støttetiltak for lokale organisasjoner og virksomheter i møte med pandemien. Fordeling Midlene gis […]

Presentasjon av Kulturkommunen Utsira

Presentasjon av Kulturkommunen Utsira Utsira gir energi! NOKU har besøkt Utsira og andre nomminerte Kulturkommuner i 2011 og 2013. Her forsøker de å gi svaret på hvorfor noen kommuner lykkes i kultuarbeidet. Sjekk ut; .. NOKU sine lekre Utsira presentasjoner og beskrivende fotos av Ingvild Festervoll Melien:   Utsira; liten øy, stor velvilje Utsira kommune […]

Selvbetjening